S.C. I SEE SOLUTIONS SRL (operatorul site-ului autorepublic.ro)

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, autorepublic.ro are obligația de a administra în condițîi de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația propriului lor cont de pe autorepublic.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, notificarea utilizatorilor/clienților privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, trimiterea unor felicitări, cupoane cadouri sau alte mesaje speciale evaluarea produselor și serviciilor oferite, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a autorepublic.ro, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal, și va dați acordul că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către autorepublic.ro,.

Prin citirea prezențelor Termene și Condițîi ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

Aveți dreptul de a refuză prelucrarea datelor dvs. personale și de a solicită ștergerea totală sau parțială a acestora. Pe baza unei cereri trimise la adresa contact@autorepublic.ro, datată și semnată puteți solicită ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

autorepublic.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat adresa să de email pe site-ul autorepublic.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securitățîi, a legii și a termenilor noștri contractuali.

Siguranță datelor clienților noștri este prioritară pentru noi! Și vrem să ne asigurăm că absolut orice comunicare cu cliențîi noștri este conform legii și aliniată GDPR (General Dată Protection Regulation).

Cine are acces la datele dumneavoastră:

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea I SEE SOLUTIONS SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societățîi noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., I SEE SOLUTIONS poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicități un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către I SEE SOLUTIONS SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; I SEESOLUTIONS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicită acest lucru;
– dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea I SEE SOLUTIONS SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar I SEE SOLUTIONS SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (îi) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligațîi legale ce revine I SEE SOLUTIONS SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; I SEE SOLUTIONS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicită acest lucru;
– dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea I SEE SOLUTIONS SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite I SEE SOLUTIONS SRL să verifice exactitatea datelor; (îi) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) I SEE SOLUTIONS SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicități pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale I SEE SOLUTIONS SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; I SEE SOLUTIONS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicită acest lucru;
– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către I SEE SOLUTIONS SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condițîi; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul că datele cu caracter personal să fie transmise direct de la I SEE SOLUTIONS SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
– dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispozițîi;
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul de a depune o plângere în fața Autoritățîi Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
– dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de I SEE SOLUTIONS pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de I SEE SOLUTIONS S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, I SEE SOLUTIONS S.R.L. poate:

a) fie să perceapă o taxă, țînând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
b) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de I SEE SOLUTIONS S.R.L., conform prezenței Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acești termeni de confidențialitate, va rugăm să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email contact@autorepublic.ro

Nu ai timp sa cauti piesa? Te sunam noi in cel mai scurt timp!